Yaşam

Akılları çoğaltmalıyız, teke indirmemeliyiz..Allah insanı özgür ve hür bir birey olarak yaratmıştır. İnsanı hayatının her döneminde özgürleştirir ve hür yaşamasını hür düşünmesini emreder.

İnsanlar fıtraten  özgür doğarlar. Dinimiz özgürlüğü emretti.  Öyle ki bir Müslümana ibadetin farz olması için akil baliğ olması ve hür olması gerekir. Bu kadar önemlidir Müslüman için özgür olmak.

Allah’ın yüce kitabında en şiddetle men ettiği yasaklardan biridir kula kulluk ve özgürlüğün, düşüncenin köleliği. Yüce kitabında Rabbimiz bize ayetlerimi okuyun onları iyice anlayın sizin için ne büyük hikmetler var o ayetlerin içerisinde diye buyurmakta.

Dünyayı ve ülkemizi saran en büyük tehlike ve köleleştirme hiç şüphe yok ki “Ekonomik” kaygı ve yaşama savaşında verdiğimiz mücadeledir”. Bundan daha tehlikeli olanı ise fikrimizin, beynimizin, inancımızın köleleşmesidir.

Biz ise rabbimin bu hitabını okumayın, incelemeyin, düşünmeyin diye anladık sanki. Dinleyin yeter o zaten en iyisi bilir söyler. İnsanlar yanlış yapar diyemiyoruz ayeti inkâr olur. Ama hiç kimse ne efendisinin, ne başkanın, nede ailesinin hata ettiğini kabul etmez.

Daha bir yıl önce 15 Temmuzda başımıza musallat olan çete ve çetenin din sömürücüsü buna en iyi örnek değilmi ?

Allah yüce kitabında seksene yakın yerde  “Akıl edip düşünmez misiniz “diye? sorar. Eğer akıl edip düşünmez isek, Allah’ın doğuştan bize verdiği Özgürlüğümüzü sürdürmez ve aklı kiraya verirsek olabileceklere en iyi örnektir 15 Temmuz hainliği..
Bu hikayeyi hemen hemen hepimiz duymuşuzdur.
Bir gün Hz. Ali’nin taraftarlarının yoğun olduğu Küfe’den, bir Arap, devesiyle Şam’a gelmiş. Şam sokaklarında dolaşırken biri ona yanaşmış: 

– Ver o dişi deveyi bana! demiş. Tartışma büyümüş, Küfe’den gelen adam, “Bu deve benimdir, üstelik dişi değil, erkektir” diye itiraz etmişse de anlaşamamışlar. Konu Muaviye’ye yansımış.

Halk meydanda toplanmış… Muaviye, Küfe’den gelenle Şam’da deveye sahip çıkan yerliyi dinledikten sonra, kararını açıklamış:
– Bu dişi deve Şamlınındır!
Sonra toplananlara dönmüş ve sormuş:
– Ey cemaat, bu dişi deve kimindir?
Cemaat hep birlikte bağırmış:
– Şamlınındır!

Küfe’li şaşkın bir vaziyette devesinin ardından bakakalırken, Muaviye onu yanına çağırmış:
– Ey Küfeli, dinle! Sen de ben de biliyoruz ki, bu deve senindir ve dişi değil, erkektir. Ama sen Küfe’ye dönünce gördüklerini Ali’ye anlat ve de ki: “Ey Ali, Muaviye’nin, dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen, o ne derse evet diyen 10 bin adamı var! Ayağını denk al!”
Allah kitabında sadece kendine kulluk edilmesini, kula kul olanı, kendine insanları kendine bağlayan onları köle ve kul yapanları da asla affetmeyeceğini bildirmektedir.
İnsanlara bir imkan sağlayıp onu o imkanla kendine bağlayanlar, adeta rızık ondan geliyormuş gibi davrananlar, biz olmadan bu dünyada yolunu bile bulamasısın diyen belamlara da Allah kitabında lanet ediyor.
İnsanları kendilerine kul köle yapan kim olursa olsun Allah’a ortak koşandır.
Selam ve Saygılar
Yorum Yaz