Yaşam

İsmet Özel: Bize Yüzde Altı Derler..Türkiye de herhangi bir yetkili Amerika ya gidip –menfaatlerinizin haleldar olacağı endişesine kapılmayın, zira ülkede komünistlerin sayısı pek azdır– demez. Demesine gerek yoktur. Bilinir ki, Türkiye de komünistlerin mevcudiyeti veya adedi ile Amerikan çıkarları arasında ters veya doğru orantı kurmak abestir. Türkiye de komünistler, terazinin iki kefesinden birine konulduğunda dengeyi etkileyecek güce sahip değildirler. Yanlızca adet bakımından değil, aynı zamanda toplum tarafından itilmiş bir unsur olma nitelikleri bakımından.

Türkiye de herhangi bir yetkili, Rusya ya gidip –menfaatlerinizin haleldar olacağı endişesine kapılmayın, zira ülkede kapitalistlerin nüfuzu zayıftır– demez, demesine gerek yoktur. Bilinir ki, Türkiye de iş çevrelerinin manevra kabiliyeti bütünüyle bürokratik mekanizmanın yönlendirmesine bağlıdır ve bu yüzden şu veya bu devletin Türkiye üzerinde ki menfaatleri ile Türk sermayedarlarının tercihleri arasında ters veya doğru orantı kurmak abestir.


Bizim ülkemiz de ticaretin gerektirdiği siyaset yapılmaz, siyasetin gerektirdiği ticaret yapılır. Merkezi bürokratik gücün etkinliği karşısında kapitalist bir güçten bahsetmek, ancak torik kitaplardan mülhem bir fantazya olabilir. Türkiye de herhangi bir yetkili isterse Amerika ya isterse Rusya ya gidip, –menfaatlerinizin haleldar olacağından endişe etmeyin, çünkü ülkede Müslümanların gücü bu menfaatlerin tahakkukuna engel olacak oranda değildir– der, diyebilir, demesi elzemdir. 

Cümle âlem bilir ki, Türkiye de terazinin bir kefesinde sürekli olarak Müslümanlar vardır. Diğer kefeye korku ve aldatmaca, para ve silah koyarak bir kıpırdanma temin edebilirsiniz. Türk demokrasi tarihi (ne tarih ya!) Müslümanları sindirmenin, Müslümanları kandırmanın, Müslümanları yoldan çıkarma çabalarının tarihidir. Bu yüzden Müslümanların ne durumda oldukları, Türkiye den menfaat bekleyen otoritelere rapor edilmek zaruriyeti vardır. Ne gelecekse Müslümanlardan gelecektir, onlara dikkatle bakmak bir zaruriyettir. 

Hangi Müslümanlar bunlar? Ülkenin %90, hatta %98 mi bu derece ilgilendiriyor Türkiye üzerinde oyun oynayan ve daha çok oyun oynamak isteyenleri? Türkiye nin %98 i Müslüman olduğuna göre ülkemiz topyekûn tavır alan, alabilen 


İnsanların yaşadığı bir ülkemi? Değil elbette. Zaten Müslümanları yabancı güçlere rapor edenler, büyük çoğunluğu hesabı katarak konuşmuyorlar. Onların dillerine doladıkları, kampanyalarla köşeye sıkıştırmaya çalıştıkları –bunlar az, bunlar önemsiz, bunlar %6- dedikleri özel tavırlı– Müslümanlardır. Daha doğrusu sabırla, ısrarla, sebatla Müslümanlığını kimlik meselesi haline getirmiş bulunan ve küfrün tasallutundan korumaya çalıştığı Müslümanlığını münasip bir fiyat bulduğu zaman satmayan kişilerdir, kişioğullarıdır. 

Acaba bu %6 Müslümanı böylesine önemsemeden Türkiye’nin meselelerine bakamaz mıyız? Sanırım buna kimse cesaret edemez. Çünkü: 1. %6 dedikleri, bağımsız karar verme mevkine sahip ve tercihleri Türkiye’de İslamiyetin en belirleyici sosyal ve siyasi unsur olması gerektiğini inanan insanlardan oluşur. 


Bu %6’nın dışında kalan ve aynı sosyal hayat, aynı hedefleri paylaşanların sayısı çok kabarıktır. Onlar istatistik bakımdan %6’ya dâhil edilmemişse siyasi kararlarını çevre ve grup faktörlerinin baskısı altında aldıklarındandır. 2. %6, Türkiye de yaşayan 3 milyonu aşkın yetişkin insan demektir. Bunların bazılarının aile reisi olarak konumları düşünülürse Türkiye’de 10 milyona yakın nüfus, Müslümanlığı sosyal, siyasi ve bir ölçüde iktisadi tutumlarının esas güdücüsü haline getirmiş demektir ki, yeryüzün de bu sayıya bile ulaşmayan nice bağımsız siyasi birim vardır.

Yani Türkiye de radyonun, televizyonun, gazetelerin propagandası dışında kalmayı özel bir seçme haline getirmiş Müslümanların adedi hesaba katılmayacak olursa sonuç kimsenin yararına olmaz. 3. Bütün bu özellikleri sebebiyle Türkiye de %6 Müslümanın -güdülen- türde olmadığı, bilakis etkilerini yaygınlaştıran, diyecek sözü olan insanlar olduğu bilinmektedir. Eğer elde %6 sayısı varsa bu sayı, en kötü şartlarda bile kimliğini dışa vurmaktan çekinmeyenlerin fert fert sayımı sonucu elde edilmiştir. 

3 milyonu aşan sayıda ki bu insanlar, bir bakıma yönetici vasıfları haiz kişilerdir. Onlar pasif bir şekilde oy veren değil, oyların nereye gitmesi konusunda görev alabilecek niteliklere sahip olanlardır. %6 kimseyi yanıltmasın. %98’in %6’sıdır onlar. 

İsmet Özel 
(Milli Gazete, 1987)

Yorum Yaz