Yaşam

İnsan Kimdir ?

Bayram Ali Akyüz

İnsanın bir yanıyla, diğer canlılarla ortak özellikleri vardır. Diğer canlılar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler.

İnsanı diğer canlılardan farklı kılan, kendine has bir dünyası vardır. Örneğin; hayvanlarla ve doğayla iç içe yaşamalarıdır. Akıl ve idrak sahibi olması insanı diğer tüm canlılardan ayırır.

Hayvanların yaşadığı çevrede doğanın kuralları geçerlidir. Her hayvan kendi doğal çevresi içerisinde, ona uyum sağlayarak varlığını sürdürebilir. Oysa insan, çevreyi kendi yaşayabileceği biçimde kendine uygun duruma getirebilmiştir.

İnsan bütün bunları da aklını kullanarak yapmıştır. Zaten insanın, doğada ve kendinde değişiklik yapmadan yaşaması mümkün değildir. İnsan, doğa karşısında savunmasız ve güçsüzdür.

İnsan  dünyada sorumlulukları ile yaşar.Yaradılış gayesi vardır insanın onu diğer canlılardan ayıran

İnsan düşünen, sorgulayan ve aklını kullanandır.

İnsan, Allah’ın hem indirdiği ayetleri hem de Kainatı yaratmış olduğu ayetleri dikkate alır.

İnsan dini, dünya işlerine alet etmeyendir. Din üzerinden çıkar sağlamaz. Karşılığı yalnız Allah’tan bekler.

İnsan doğru ve güzel söz söyleyen ve davranışı ile örnek olandır.

İnsan erdemli, ahlaklı ve dosdoğru olandır.

“İnsan, Allah’ın sınırlarına tüm içtenliği ile riayet edendir. Sınırlarını aşmaktan, Allah’a sığınandır.”

“İnsan, iradesine hakim olan ve eylemlerinin ahlaki sorumluluğunu üstlenme bilinci ile hareket edendir.”

İnsan, Hakkın ve haklının yanında olan, haksızlıklara karşı dimdik durandır.

İnsan, barışı,adaleti, esas alandır.

İnsan, yalandan ve her türlü çirkin işten yüz çevirendir.

İnsan, adaletli olan, yakınları aleyhine de olsa adaletten şaşmayandır. İnsan, işlerin ehline verilmesi gerektiğini bilendir.

İnsan benim bildiğim ve dediğim doğrudur demeyen, insanlar ile fikir alış verişinde bulunan ve başkalarının görüşlerine de değer verendir.

İnsan aşırılıklardan uzak olandır. Dünya ve ahiret arasında denge kurandır. İkili ilişkilerde, sevgide, kızgınlıklarda ve gerektiğinde tepki vermekte ölçülü olandır.

İnsan sahip olduklarını ihtiyaç sahipleri ile paylaşan ve yardımlaşandır.

İnsan insanlığın sorunlarını kendine dert edinen ve bunları çözmek için aktif olarak eylemde bulunandır.

İnsan kınayanın kınamasından korkmaz.

İnsan kendini başkalarına değil Allah’a beğendirme derdinde olandır.

İnsan iyice anlayan, dinleyen, araştıran ve ona göre hareket edendir.

“İnsan empati kurandır. Durduğu yeri tartışmasız doğru olarak gören değil, karşı olarak konumlandırılan taraftan da olaylara bakabilendir.”

İnsan, yaşamın her yönünü sever. Şikayet etmekle ya da olayların daha değişik olmasını istemekle vakit kaybetmez.

İnsan nefret değil, sevgi ve hoşgörü dilini kullanandır.


Selam ve Dua 
Yorum Yaz