Yaşam

Hor görme garibi, dostu Mevladır..

Hor görme garibi, dostu Mevladır,

Cevherler gizlidir çullar içinde… 

Harâbat ehlini hor görme Şakir, defineye malik viraneler var..

(Erzurumlu İbrahim Hakkı.)

Yorum Yaz