Yaşam

Dalkavuk ve Rüşvetci..
Üçüncü Murat Meclisi’nde dalkavugun biri yapacaklarını yapmış işini bitirip gideceği sırada, kendisinde ihsan’da bulunulurken ; -Yok hünkarım bugün altın istemem yüz değnek isterim” der. 

Sebebi sorulunca ; -Hele ellisini sini vurun ,ondan sonra sual buyurun “deyince padişah ,”-Vulursun” diye ferman eder ve elli degnek vurulur .

Elli olunca maskara “durun!” bir ortağım var, ellisinide  de ona vurun  der.Ortağın kim diye sorulunca “
-Her gün beni buraya davet eden Bostancı dır der. İhsan alıp giderken yarısı benimdir der ve elimden alır degneklerinde yarısının Onun hakkı olması lazım gelir cevabını verir.

Padişah bu latife den memnun olarak İhsan’ı bir misli daha fazla vermiş. 

Bostancıya’da elli degnek vurulduktan sonra dalkavuk maskaralara bir daha bu gibi şeylerin yapılmamasını tembih etmiş.

(Peçevi İbrahim Efendi – Peçevi Tarihi )

Yorum Yaz