Yaşam

Zihinleri etki ve kontrol altına almaTerörün temel amacı, dikkat çekmek ve kargaşa çıkartmaktır.. Bu dikkat çekme ve şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile sağlamaktır.
İnsanların paniğe kapılması, geleceklerinden ve güvenliklerinden korkmalarıdır. Bir kaos ve kargaşa ortamı oluşturulması ve o ülkede gerekli planların uygulanma biçimidir terör. Siyasal ve ekonomik isteklerini meşru olmayan yollarla elde etmektir. İktidarı yıldırmak ve halkı korkutmayı amaçlar.
Bazı blok veya ülkeler, farklı dini-ırkı-etnik unsurları, sosyo-ekonomik az gelişmişliği terörizme malzeme olarak sağlamış ve var olan terör örgütlerine bu şekilde katkıda bulunarak amaçları doğrultusunda taşeronluk görevi yüklemişlerdir.
Naomi Klein ,Şok Doktrin kitabında bu durumu şöyle anlatıyor: Felaket Kapitalizmini şöyle tarif ediyor ; Normal koşullar altında insanların kabul etmeyeceği siyasal yapı-ekonomik sistem şok doktrinle kabul edilir hale getiriliyordu.
 Başına gelen beklenmedik bir felaket sonrasında şaşıran, ne yapacağını bilemeyen, şoka giren halk; daha önceleri kabul etmeyip karşıçıktığı yaptırımlara boyun eğmek durumunda kalıveriyordu!
Terör bir yıldırma hareketidir. İnsanlara Bomba aile cenneti sunarak, yaşanılan dünyayı cehenneme çevirmektir. Terör psikolojik savaşın etkileme sanatıdır.
Terör üzerinde tanım yapılamayan ve her unsura göre değişebilen bir kavramdır. Terör, toplumlara yön verme silahı olarak kullanılmak isteniyor.
Ülkemizde yapılmak ve uygulanmak istenen budur. Psikolojik savaş tekniği olarak terörizm, toplumları etki altına alarak istediği doğrultuda yönlendirmeyi amaçlar.
Yaptığı eylemler ile topluma korku, telaş ve güvensizlik yaymayı amaçlamaktadır. Yarattığı bu ortamda terör toplumu belli bir yöne sürüklemektedir.
Eylemleri ile terörizm, toplumların içerisinde bulunan farklılıkları negatif anlamda geliştirirken, ayrılıkları ve tahammülsüzlükleri körüklemiştir.
Terörizm ile psikolojik savaş birbirini tamamlar nitelikte iki unsurdur. Terör topluma korku getirirken, psikolojik harp teknikleri bu korkuları sürekli hale getirmektedir. Korkunun dışında, şiddet ve nefret duygularını da kitlelere yaymaktadır.
Aynı anda iki etki oluşturan terörizm, toplumları birbirinden koparan en etkili kavram olmuştur. Sistemin devamını sağlamak için gerekli olan korkuyu terör yaratmaktadır. Ayrıca sistem içerisinde kaos ortamından beslenen unsurlar da terörün şiddetini desteklemektedirler.
Terör eski fakat kendisini en iyi şekilde güncelleyebilen bir kavramdır. Toplum kontrolünde en etkili olan unsurdur. Aynı anda insanların hem duygularına hem de zihinlerine etki ederek onları kontrol altına almayı başarır.
Kaynaklar : *Ali Mırdas Çankırı Karatekin Üniversitesi *Naomi Klein Şok Doktrin

Yorum Yaz