Yaşam

Farklı düşünme, ayrılık, uymama; ihtilaf


Sözlük anlamı ile ihtilaf, bir konuda farklı düşünme, ay­rılık, uyuşmazlık, uymamagibi anlamlara gelmektedir.
“İslam dünyasında Müslümanlar arasında anlaşmazlıkları uzlaştırma ve İslam medeniyetini yeniden canlandırma çabalarının filizlendiği her dönemde karşımıza çıkan en büyük engelin, genellikle dini ve siyasi ihtilaflar olduğu bilinmektedir. “
Bu ihtilaflar giderilmedikçe arzulanan hedeflere ulaşmak bir hayal olmaktan öteye geçemiyor.
Asırlardır ihtilafın neden olduğu acıların, İslam dünyasının hafızasındaki tazeliğini hâlâ koruduğunu düşündüğümüzde, ihtilafın zihinlerimizdeki yeri hiç de iyi değildir.
Toplumdaki yansımalarını değerlendirdiğimizde ihtilafın bizatihi kötü olmadığını, ancak alçak gönüllülük, samimi düşünce ve ciddi çalışma esasına dayanması gerektiği görülüyoruz.
İhtilafı olumlu yönlerine ele aldığımızda ve ilk Müslüman nesillerin, ihtilafı ümmete bereket ve canlılık getirmekte nasıl kullandıklarını görürüz.
İslam medeniyetinin ihyası için, bizlerin ihtilafta uzlaşma becerisini ve ahlakını yeniden öğrenmemiz ve ayrılıkçı sorunlarla başa çıkmada daha etkin hale gelmemiz gerekir.
Yoksa batılı değerler hâkimiyeti ile ilgili dile getirilen hususlarda şikâyet etme üslubundan öteye gidemeyeceğimizi görüyoruz.
Özellikle son elli yıl içerisinde, Batı’ da, dinin sosyal davranışlar üzerinde nasıl bir etkide bulunduğu meselesi yoğun araştırmalara ve tartışmalara yol açmıştır.
Batı dışında kalan kültür ve düşüncelerin sürekli gerilemesine karşılık Batılı zihniyetin küreselleşmesi ve her şeyi güdümüne alması bizim kendimizi iyice bir sorgulamamızı gerektirmiyor mu?
Esas ihtiyacımız olan, bizi yüzeysel ve sözle bir karşı çıkışın ötesine götürecek emek verilmiş çalışmalar değil mi?

Yorum Yaz