Yaşam

Biz olmaktan ben olmaya giden yanlış yollar..


Yaşadıklarımıza anlam kazandıran tahayyül ”biz” olmamız ve bizi biz yapan değerlerimizdir kuşkusuz. “Biz” kimliğimizi yaralayan  “
Ortak Travma”  söz konusu olduğunda milleti oluşturan değerler sorgulamaya, yaralanmaya daha ilerisinde çok acı bir tabloya doru gider. Acı içinde kıvranan “Bizi”  tedavi etmek onu içerisine düştüğü krizden kurtarabilmek yeniden biçimlendirmek pek tabi mümkündür.
21.yüzyıl küresel oyuncularının ve aktörlerinin yüzyılın başından beri en çok kaşıdıkları konudur. “Biz” olan toplumlar “ Ben “ haline getirmek. Bunu anlamak daha iyi kavramak için 1900 yılından bugüne kadar olan savaş ve çatışmaları daha dikkatlice incelemekle mümkündür.
Örnek verecek olursak Hitler öncesi Almanya’da birçok kimse kimliklerinin “Yahudi” olduğunun bilincinde değildi; Ta ki Naziler onları buna zorlayıncaya kadar. Başka bir örnekte hemen yirmi yıl önce Yugoslavya’nın dağılması ile Sırp, Hırvat ve Boşnakların yaşadıkları.
Ülkemizde de sorunların “ kimlik çözümü” ile krizden kurtulacağına inananlar, onu tüm topluma ve toplumsal bünyeye dayatarak bunu elde edeceklerini zannederler. Bu yolla yeni “ben” i dayatmak için kimlik duygusunun verdiği duygusallıklardan çokça yaralanırlar. Bu kartın adı ister ben olsun ister ırkçılık, ister milliyetçilik olsun.
Toplumu ikiz kardeş olarak düşünelim. Genelde bu ikiz kardeşlerin arasında kavga birinin diğerini ortak kimliklerine, mallarına ihanet etmekle suçlamasıyla doğar. Bu tür kavgaların sonucunda çok acı ve elim sonuçlar doğurmaya sebep olur.
Kendimizi ciddi biçimde tehdit altında hissettiğimizde hemen kimin “ ben” im iyiliğimi yâda kötülüğümü istediğini merak ederiz. İyi kötü, dost düşman gibi ayrımlar belki gündelik hayatta ve siyasette işlenebilir. Ama esas tehlikeyi oluşturan ise bu ayrımların ülkemizde ve İslam coğrafyasında inandığımız ana değer olan “ biz” i topyekûn parçalaması.
Geleceği tıkalı görülen dünya, insanlara öteki ye karşı korku duymasına sebep olmakta. Ortaklığın pusulası bozulunca ortaya çıkacak aktör belirsizlik olacaktır. Birde uygun ekonomik ve siyasi tercihleri yapamaz isek verdiğimiz “ biz” olma mücadelesini kaybedersek daha acı tablolarla karşı karşıya kalabiliriz.
Toplumsal uyum bozulur ise korku tüm zihinlere ve bedenlere egemen olur.
Ülkeyi yeteneksizler yönetiyor bunların gitmesi lazım, her şey kötüye gidiyorsa bu adamların yüzünden yâda tehlikelisi “onların” yüzünden gibi ötekileştirişi söylemlere sarılanlar nefret edilen “ ötekileri ” oluşturmak isteyenlerdir.
Hacı Bektaşi Veli derki; Ben, ben olmaktan vazgeçtim. Sen yeter ki “Kim o?” de. Kim olmamı istiyorsan o olmaya geldim.
Aşırılık taraftarları  “ İbihindugemb”  canavarı gibidirler. Yani kafası ve kuyruğu olmayan yaratıklar.

Yorum Yaz